Street vendors and shoppers at the main market in Paramaribo

Code of Governance

Suriname-Nederland Chamber richt zich op economische- en culturele ontwikkeling. Dit kan niet zonder een goed relatie tussen enerzijds stichting Suriname-Nederland Chamber en haar leden en anderzijds partners, stakeholders en het publiek. Daarom vraagt de kamer haar leden om zich aan de volgende regels te houden:

  1. Streef naar en voldoe aan de hoogste professionele en persoonlijke standaarden.
  2. Zorg voor permanente educatie in de competenties, met name op het gebied van ondernemerschap.
  3. Houd u aan alle relevante standaarden, regels, wet- en regelgeving.
  4. Handel eerlijk en fair in het contact met leden van de kamer, ondernemers en professionals in gerelateerde disciplines, cliƫnten, andere partijen en het publiek.
  5. Handel integer en vermijd schade aan de belangen en de reputatie van Suriname-Nederland Chamber en haar leden. Vermijd belangenverstrengeling.

Chatham House Rules
Op onze bijeenkomsten zijn de Chatham House Rules van toepassing. Iedereen die deelneemt is vrij om de informatie uit deze bijeenkomsten te gebruiken, onder voorwaarde dat de identiteit van sprekers en organisaties niet bekend wordt gemaakt. Deelname aan de bijeenkomsten houdt acceptatie van deze regels in. Met deze regels stimuleren we een vrije en open discussie tijdens de bijeenkomsten; zo verbetert de kwaliteit ervan voor alle deelnemers/leden.