Suriname-Nederland Chamber betracht een integere omgang met haar opdrachtgevers, leden, werknemers en partners in dienstverlening (hierna te noemen: klanten). Dit geldt ook voor de persoonlijke informatie die wij over onze klanten zouden kunnen bezitten of verwerven.

Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken zo goed mogelijk te beschermen en wij nemen bepaalde voorzorgsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Suriname-Nederland Chamber is een integere organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over geografische grenzen heen reiken. Deze privacyverklaring geldt voor alle werkmaatschappijen en dochterondernemingen van Suriname-Nederland Chamber in Nederland.

Als u over deze verklaring vragen of opmerkingen hebt , neemt u dan contact op met Suriname-Nederland Chamber. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

Suriname-Nederland Chamber verzamelt geen informatie bij commercieel beschikbare bronnen.

Indien de site van een Suriname-Nederland Chamber-dochteronderneming of -werkmaatschappij een specifiek eigen privacybeleid voert, gelden de bepalingen van dat specifieke beleid. Suriname-Nederland Chamber kan ook links aanbieden naar websites die niet binnen Suriname-Nederland Chamber vallen. Deze websites worden niet door Suriname-Nederland Chamber beheerd of gecontroleerd en Suriname-Nederland Chamber is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Suriname-Nederland Chamber is bevoegd om persoonlijke informatie door te geven aan met haar verbonden ondernemingen of aan derden die als dienstverlener namens Suriname-Nederland Chamber optreden. Suriname-Nederland Chamber zal uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen, verhuren of verpachten. Gezien het internationale karakter van de diensten die door Suriname-Nederland Chamber worden verleend, kan de persoonlijke informatie die u verstrekt worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in andere landen dan het land waar u die informatie hebt verstrekt, ook in rechtsgebieden die mogelijk geen privacywetgeving hebben die dezelfde bescherming biedt als de betreffende wetten in uw eigen land. Individuele personen kunnen bepaalde rechten hebben om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die in het bezit van Suriname-Nederland Chamber zijn en om die gegevens te laten corrigeren waar zij onjuist zijn.

Recht van verzet, inzage en vergeten
Als u bezwaar heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden dan kunt u dit aangeven door contactmet ons op te nemen.

Wijzigingen
Suriname-Nederland Chamber behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen, neem daarom regelmatig kennis van het beleid op deze pagina. Laatste aanpassing van deze pagina 1 mei 2018.

Image
Image