Cannons on the coast of the Suriname river in Suriname, South America

Wat is jouw focus?
Wat is jouw doel?
Wij helpen je om dit te realiseren!

Wij helpen jou om jouw droom te realiseren.  Van eenmanszaak tot een Naamloze Vennootschap, een vennootschap onder firma, stichting of vereniging in Suriname of in Nederland. Wij staan naast u!

 1. Het in samenspraak met de Surinaamse KKF beheren van het Handelsregister als aanspreekpunt in Europa en met name Nederland.
 2. Het beheren van het Openbaar Stichtingen Register als aanspreekpunt in Europa en met name Nederland.
 3. Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven naar Suriname en naar Nederland vanuit deze landen.
 4. Het bevorderen van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het bedrijfsleven met inachtneming van het algemeen belang en op basis van wederkerigheid en gezamenlijk respect.
 5. Het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven in Suriname en Nederland tijdens verschillende (officiële) activiteiten.
 6. Realiseren van handelsmissies met ondernemer, al dan niet in samenwerking met partners.
 7. Het zijn van een kennis- en Innovatiecentrum zijn voor het bedrijfsleven.
 8. Initiëren van plannen en projecten tot het verbeteren van de toegang tot Investeringskapitaal voor Suriname.
 9. In samenspraak met de officiële instanties en anderen het verbeteren van het imago van het bedrijfsleven bij de consument en andere betrokkenen.
 10. Intensiveren van de samenwerking tussen diverse (ondernemers) organisaties en overheden.
 11. Verbeteren en intensiveren van de relatie en de communicatie tussen de ondernemers die naar en vanuit Suriname willen ondernemen.
 12. Pro-actief delen van kennis met ondernemers door het organiseren van masterclasses en andere kennisbijeenkomsten.

Wij hebben een zeer intense samenwerking met de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en fungeren als eerste aanspreekpunt in Nederland voor het ondernemerschap.

Door onze samenwerkingspartners realiseren wij een hechte coalitie die elkaar versterkt. Samen werken en samenwerken aan culturele en economische welzijn en ondernemerschap voor de ondernemer en de betrokken landen. Dit is onze bijdrage aan Suriname en Nederland.